Otok za 5R

U dogovoru sa školama i stanovnicima otoka Zeleni klik! dolazi educirati djecu kako male ruke mogu pomaknuti planine kroz kreativnost i praktične primjere.
Edukativnim radionicama o otpadu Kroz provedbu projekta Otok za 5R! posjetit će se pet slabije razvijenih naseljenih otoka. Otok za 5R! dolazi na Dugi otok, Lastovo, Iloviku te Prvić, gdje će u sklopu 11. kreativnih dana Fausta Vrančića za djecu otoka Prvića i Zlarina biti održane praktične edukacije.
Kroz projekt će se organizirati edukacija djece-stanovnika otoka o važnosti očuvanja okoliša te kreativne radionice kao primjer pozitivne prakse. Cilj je potaknuti sve uključene na uspostavu trajnih rješenja, kao što su postavljanje info ploča, postavljanje kanti za odvajanje otpada, ponavljanje akcija tijekom sezone i slično, a sve s ciljem smanjenja otpada kroz 5R pristup.
Članovi udruge akcije provode u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, školama, vrtićima, udrugama, inicijativama i građanima, kako bi se uključilo što više djece i kako bi učinci bili što konkretniji i trajniji.
Dugoročna ideja projekta je da djeca i mladi, kao i ostali stanovnici osjećaju važnost osobnog uključivanja i promjene za činjenje akcija kojima će poboljšati okruženje u kojem žive, što je preduvjet za odgoj budućih generacija, kojima će to postati ‘normalni’ model ponašanja.
Kroz projekt se želi ukazati na to kako je recikliranje samo jedan od koraka – i to posljednji – odgovornog postupanja s otpadom. 5R odnosi se na „Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle“ (odbiti, smanjiti, ponovo upotrijebiti, dati novu svrhu, reciklirati).
Možemo odbiti kupovati nove nepotrebne predmete i smanjiti potrebe za njihovom nabavom. Predmete koje već posjedujemo možemo ponovo koristiti, a možemo im i dati novu svrhu. Tek na kraju poticati recikliranje, odnosno odvajanje otpada, kako bi se mogli ponovo koristiti u proizvodnom procesu za istu ili neku drugu namjenu, a ne odlagati predmete na divlja odlagališta, kao i smanjiti odlaganje na legalna odlagališta. Divlja su odlagališta čest problem diljem Hrvatske, a na otocima dodatno“.
Za vrijeme trajanja projekta bit će izrađen i digitalni informativni materijal, koji će biti dostavljen jedinicama lokalne samouprave, vrtićima, dječjim knjižnicama, udrugama, turističkim zajednicama te institucijama u kulturi po cijeloj Hrvatskoj.
Pozivamo sve koji žele da nam se obrate kako bismo u budućnosti zajednički razvijali još ovakvih aktivnosti diljem Hrvatske.


Projekt se provodi uz podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.