Mali zeleni vrtlari za zelene promjene

Projekt ‘Mali zeleni vrtlari za zelene promjene’ bio je u provedbi od 1.1.2020. do 31.12.2020. i usprkos teškoćama uzrokovanim pandemijom COVID-19 virusa, sve su aktivnosti ostvarene u 4 partnerska vrtića: Dječji vrtić Prečko, Dječji vrtić Sunčana, Dječji vrtić Špansko i Dječji vrtić Duga, a u svakome od njih napravljene su dvije radionice u sklopu ovog projekta.

Video s fotografijama aktivnosti u projektu dostupan je ovdje.

Projekt je financijski podržao Grad Zagreb, a donaciju paleta za hotele za kukce pružila je Tvornica zdrave hrane. Hvala!