Mala farma održivog znanja

Projekt ‘Mala farma održivog znanja’ jednogodišnji je projekt i provodi se od 1.1.2020. godine, a donator projekta je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za podizanje kvalitete življenja Flyer, na području permakulturne edukativne farme na području Molvica pored Samobora.

Ciljevi su projekta omogućiti mladim osobama, osobito onima ugroženima specifičnim poteškoćama (npr. u riziku od siromaštva, mladima s poteškoćama u učenju, osobama s posebnim potrebama), dodatnu izobrazbu i formiranje praktičnih iskustava na području permakulture i održivog razvoja zbog podizanja kvalitete života korisnika, razvoja volonterstva i aktivnog doprinosa ciljevima održivog razvoja. Osim toga, cilj je projekta pokrenuti permakulturnu farmu za praktične edukativne aktivnosti na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja na području permakulture i održivog razvoja i informirati mlade i širu javnost o aktivnostima projekta.

Ideja je ovoga projekta da se zainteresiranim mladima sa i bez teškoća pruži prilika da u izravnom kontaktu s prirodom nauče promatrati prirodu i koristiti njezin način djelovanja – bez stvaranja otpada, koristeći sve resurse i pronalazeći rješenja koja su dobra za okoliš, društvo i zajednicu. Uz to, potiče se rad u zajedništvu, uz uvažavanje različitosti svih pojedinaca koji sudjeluju u aktivnostima.

U 6 radionica obuhvatit će se teme: sadnja voćaka, podržavajuća biljna zajednica – polikultura, izrada: „kokošjeg traktora“, staklenika, recikliranih uporabnih predmeta za farmu, nastambe za koze.

Na taj će način mladi sudionici dobiti priliku praktičnog iskustva učenja vještina koje su u urbanim, ali sve više i ruralnim sredinama zaboravljene i izravno utječu na postizanje ciljeva održivog razvoja kroz permakulturna načela brige za okoliš, brige za ljude i pravednu raspodjelu resursa.