Kvartovske veze (nisu bezveze): Kampanja o volonterstvu, edukacija i osnivanje školskog volonterskog kluba OŠ Nikola Tesla

Nakon održane kampanje o volontiranju, u koju su bili uključeni učenici cijele škole koje su informirali njihovi nastavnici razredne nastave i razredni profesori, te nakon predstavljanja projekta na info štandu u sklopu 1. Teslafesta, pozvani su svi zainteresirani učenici da se prijave u volonterski klub.

Održano je uvodno predavanje o volontiranju za 35 učenika zainteresiranih volontera viših razreda. U sklopu predavanja se napravila i mala rasprava po grupama, gdje su učenici na četiri različite teme raspravili svoje ideje i donijeli neke zaključke. Osnovan je školski volonterski klub koji će nakon edukacije učenika nižih razreda početi s radom na jesen.