Jesen u školskom dvorištu

Projekt ‘Jesen u školskom dvorištu’ proveden je u 2017. godini i u sklopu projektnih aktivnosti je u Osnovnoj školi Nikola Tesla u Prečkom održan Dan jabuka. Tom su prilikom mali znanstvenici izvodili pokuse koji su uključivali jabuke, a održane su i dvije edukativne radionice: jedna o starim sortama jabuka, koju je održao g. Mirko Veić, vrsni poznavaoc starih sorti jabuka te radionica Muzika biljaka, u suradnji s udrugom Damanhur Hrvatska, gdje je posebnim uređajem omogućeno djeci i posjetiteljima da ‘čuju’ ono što biljka osjeća. Naime, energetski impulski između korijena i lista biljke pretvaraju se u glazbu te na taj način možemo ostvariti interakciju s biljkom i čuti je pritom.

U sklopu projekta su također uz pomoć učenika i malih volontera udruge Zeleni klik! zasađena stabla starih sorti jabuka u školski organski vrt, odnosno voćnjak, a suradnja na izradi vrta između škole i udruge se nastavlja i po dovršetku projekta.

Donator projekta je Grad Zagreb, a visina financijske potpore iznosi 10.000,00 kn.